Stimuleringsfonds Provincie Utrecht

Middels het stimuleringsfonds worden kennisinstellingen, die een podium zoeken voor hun (inter)nationale wetenschappelijke evenementen gefaciliteerd. De provincie Utrecht wil hiermee de positie als meest concurrerende regio van Europa versterken. Het is een gezamenlijk initiatief van verschillende partijen uit de regio Amersfoort-Utrecht. Samen met hun partners bieden de gemeenten Amersfoort en Utrecht een pakket dat wordt ingezet om nieuwe kennispartners goed te faciliteren.

Een congres dient aan de volgende voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor het stimuleringsfonds;
✔ Het betreft een meerdaags congres.
✔ Het betreft een (inter)nationaal wetenschappelijk congres.
✔ Het congres sluit aan op de speerpunten Groen, Gezond en Slim.

Gebruik maken van het Stimuleringsfonds?

Wilt u weten of uw congres in aanmerking komt voor ondersteuning? Neem contact op met Gaston Boon.

Ja, ik wil meer weten!

De weg naar andere subsidiefondsen...

Ook een begroting, voorzien van een toelichting voor zowel de inkomsten- als uitgavenzijde moet worden overlegd. Aandacht moet gegeven worden aan de controle op de financiële voortgang. De gemeente Amersfoort en Citymarketing Amersfoort weten ook de weg naar andere subsidiefondsen zoals bijvoorbeeld van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en het Voorfinancierings- en Garantiefonds van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.